Jonstorps Vägförening

 

Jonstorps Vägförening anno 14 November 1967

 

 

Aktuellt     

 

Kommande styrelsemöte är den 2 april 2024

 

 

/Styrelsen

 

Utdrag ur stadgarna / §2:

"Medlem av vägföreningen är ägare till fastighet eller därmed i fråga om väghållningen jämställd egendom, som i sin helhet eller till någon del är belägen inom gränserna för vägföreningens område"

Protokoll

styrelsemöte

j0189200

Svar på mail till Vägföreningen kommer i normala fall i samband med styrelsemöte.

Länkar:

Höganäs Kommun                

Senaste uppdateringen - 2023-12-30

 

 

Årsmöte 2019

Årsmöte 2022

Överlämnande av huvudmannaskap till kommunen har skett den 1 maj 2022

Enligt beslut på Jonstorps vägförenings årsmöte 2018 har styrelsen arbetat för ett överlämnande av huvudmannaskapet till Höganäs kommun. From den 1 maj 2022 ansvarar Höganäs kommun för skötsel och underhåll av vägar och grönytor i Jonstorp, Svanshall och Rekekroken. Jonstorps vägförening (GA:5) kommer finnas kvar som förening tills att detaljplanerna i tidigare skötselområdet blivit uppdaterade.

All kontakt angående skötsel och underhåll skall ske med Höganäs kommun

Årsmöte 2020

Årsmöte 2021

Årsmöte 2023