Jonstorps Vägförening

 

Jonstorps Vägförening anno 14 November 1967

 

 

Tidigare protokoll från årsmöten och dyl. finns tillhanda på Jonstorps Bibliotek.

 

 Aktuellt

Nästa styrelsemöte är den 19    augusti

 

Årsmötet som normalt är i juni flyttas till hösten pga Covid-19, datum meddelas i HD och på hemsidan.

 

Som delägare i GA:5 dvs Jonstorps Vägförening så kan Vägföreningen uttaxera Er kostnader för väghållning med mera, som inte täcks av bidrag kommunen. Detta uttaxeras vägföreningens medlemmar enligt 40 § (1973:1150 ).

Utdrag ur stadgarna / §2:

"Medlem av vägföreningen är ägare till fastighet eller därmed i fråga om väghållningen jämställd egendom, som i sin helhet eller till någon del är belägen inom gränserna för vägföreningens område"

Protokoll styrelsemöte

j0189200

Svar på mail till Vägföreningen kommer i normala fall i samband med styrelsemöte.

Länkar:

Senaste uppdateringen - 2020-07-07

 

 

Årsmöte 2019


      

Årsmöte 2016

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018

Överlämnande till kommunen

 Underlag för bedömning

Besiktningskarta

Ansökan om kommunalt huvudmannaskap

Protokoll KS arbetsutskott

FAQ

Kommunens asfalteringsplan

Vägföreningen har idag 97 203 m2 asfalt och har nu inlett arbetet med att asfaltera 24 300 m2. Detta måste  vara åtgärdat innan övertagandet av Höganäs kommun kan genomföras.