Jonstorps Vägförening

 

Jonstorps Vägförening anno 14 November 1967

 

 

En sida där delägarna ges möjlighet att följa och påverka verksamheten.

Tidigare protokoll från årsmöten och dyl. finns tillhanda på Jonstorps Bibliotek.

 

Aktuellt

 

Utdrag ur stadgarna / §2:

"Medlem av vägföreningen är ägare till fastighet eller därmed i fråga om väghållningen jämställd egendom, som i sin helhet eller till någon del är belägen inom gränserna för vägföreningens område"

Protokoll styrelsemöte

j0189200

Hitta i Jonstorp

Svar på mail till Vägföreningen kommer i normala fall i samband med styrelsemöte.

Länkar:

Senaste uppdateringen - 2019-07-03


Visa större karta

 

 

Årsmöte 2019


      

Årsmöte 2016

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018

Årsmöte 2015